Ba familiale

De Polis “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin” vergoedt de schade die door een verzekerde tijdens zijn privé-leven aan “een derde” veroorzaakt wordt, op voorwaarde dat zijn aansprakelijkheid betrokken is.

Zoals elke aansprakelijkheidsverzekering beoogt deze verzekering, beter gekend als de “familiale verzekering”, het patrimonium van de verzekerde te beschermen tegen de (soms niet geringe) financiële gevolgen van zijn fouten, nalatigheden, tekortkomingen, …die zijn aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen.

Aansprakelijkheid doet de verplichting ontstaan om de slachtoffers schadeloos te stellen. Volgens het Burgerlijk Wetboek staat iedereen daartoe met zijn hele vermogen garant. Daarom heeft ook iedereen er belang bij een familiale verzekering af te sluiten.

Wie kan immers zeggen dat hij nooit schade zal veroorzaken aan een ander?

 

Offerte aanvragen