VAPZ

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na te houden. Met de verzekering VAPZ komt u hieraan tegemoet of een fiscaalvriendelijke manier.

Elke zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u sociale bijdragen betaalt die gelijkwaardig zijn aan die van een zelfstandige in hoofdberoep) kan een VAPZ onderschrijven. Bijkomende voorwaarde is wel dat u in orde bent met uw sociale bijdragen. Ook de meewerkende echtgeno(o)t(e) in het ‘maxistatuut’ kan een VAPZ afsluiten.

Bent u zelfstandige in een vennootschap dan kan het bedrijf de premies van een VAPZ betalen in uw naam en voor uw rekening. U blijft dan van het belastingvoordeel profiteren zonder dat uw netto-inkomen daalt. De premie wordt wel belast als een voordeel van alle aard (VAA).

Een VAPZ biedt naast een gewaarborgd rendement ook een variabele winstdeelname maar ook belangrijke fiscale voordelen. Kom gerust eens langs voor meer informatie.

 

Offerte aanvragen