BA bestuurder van rechtspersoon

Een bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat en daarbij schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

We denken hierbij aan fouten in het bestuur waar inzake een contractuele aansprakelijkheid het belang van de vennootschap geschaad is. Een belanghebbende van de vennootschap (bijvoorbeeld een aandeelhouder) kan zich dan tegen de bestuurder keren. Verder kan het ook gaan om een onrechtmatige daad zoals het overtreden van een wettelijke bepaling of een onzorgvuldigheid. Hier gaat het dan om extra-contractuele aansprakelijkheid waarbij iedereen die zich benadeeld voelt een zaak kan opstarten tegen de bestuurder. Tenslotte kunnen er ook inbreuken op de statuten of op de wetgeving op handelsvennootschappen gepleegd zijn. In dat geval komt de hoofdelijke aansprakelijkheid in het gedrang. Dat betekent dat andere bestuurders aangesproken kunnen worden voor inbreuken begaan door een bestuurder. Ook hier kan elke benadeelde partij een schadegeval indienen en kan u dus mee opdraaien voor de fouten van andere bestuursleden.

Met een polis BA Bestuurder bent u in een groot aantal van deze gevallen beschermd tegen schadeclaims van derden. Zeker een aanrader dus, want wie kan zeggen dat hij nooit eens een foutje maakt in de professionele omgeving. Vraag gerust raad aan uw professionele en onafhankelijke makelaar.

 

Offerte aanvragen