BA onderneming

BA Uitbating

In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen enkel contract. Het gaat hier niet om de naleving van uw contractuele verplichtingen: zodra u daden stelt, kan uw bedrijf buiten uw wil om, schade veroorzaken en moet u opdraaien voor de gevolgen.

Deze polis dekt de schade aan derden tengevolge van een fout, een handeling of een feit in hoofde van het bedrijf of zijn personeel bij de uitbating van de bedrijvigheid.

BA Na Levering

Zodra het werk is uitgevoerd verliest u er alle controle op, terwijl uw aansprakelijkheid wel blijft doorlopen.

Deze polis vergoedt de schade na de uitvoering van het werk of na de levering van de goederen: de BA Na Levering begint dus waar de BA Uitbating ophoudt.

BA Alle bouwplaatsrisico’s

Als bouwheer moet u niet alleen uw gebouw verzekeren maar ook de schade die zich tijdens de bouwwerken kan voordoen door een fout van één van uw vakmensen. Op de bouwplaats is de aansprakelijkheid moeilijk vast te stellen. Door alle betrokkenen te verzekeren voor de schade die ze zouden kunnen veroorzaken behoedt u zich voor heel wat kopzorgen. Als bouwheer loopt u ook het risico dat de buren met klachten bij u komen aankloppen. De BA Uitbating van de aannemer blijkt inderdaad vaak ontoereikend te zijn.

Deze verzekering dekt het gebouw of een ander industrieel bouwwerk dat het voorwerp van de werf uitmaakt, en ook de schade aan derden tijdens de volledige duur van de werken.

Objectieve BA Openbare ruimten

U hebt een gebouw dat openstaat voor het publiek (winkel, kantoor, restaurant, café, …). Dan bent u bij wet verplicht een polis Objectieve BA Openbare ruimten te onderschrijven. Deze vergoedt de schade aan derden die zich in uw gebouw bevinden, zonder dat er eerst jaren moet worden gezocht wie verantwoordelijk is voor het ongeval.