Tak 23

Bij een tak 23 verzekeringsproduct is er geen sprake van een gewaarborgd rendement. Dit type beleggingsproduct gaat immers “investeren” in aandelen, obligaties en andere financiële producten. We spreken dan van zogenaamde beleggingsfondsen. Vermits de aandelenmarkt nogal kan variëren wordt vaak ook geen kapitaalsgarantie voorzien. En al zeker geen waarborg door depositobescherming. Het risico ligt dus integraal bij u. Hierdoor zijn de kosten doorgaans wel lager in vergelijking met een tak 23 product. De mogelijke opbrengsten zijn vaak wel hoger, maar volledige zekerheid geniet u met dit type product natuurlijk nooit.

De meeste maatschappijen gaan hun tak 23 fondsen nog eens opsplitsen in zogezegd meer of minder dynamische producten waarbij de meest dynamische ook het meeste risico opleveren, maar ook kans leveren op de grootste winst. Bij slechte prestaties kunt u worst case weliswaar het ingelegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

Hier is een grondige informatieronde en een degelijke voorafgaande studie van de door het fonds toegepaste beleggingsinstrumenten dan ook heel belangrijk!

Iets waar deskundig advies van een onafhankelijk makelaar onontbeerlijk is.

Ook voor een tak23-product moet u een verzekeringsbelasting betalen, maar deze vorm van beleggen is altijd vrijgesteld van roerende voorheffing.
Behalve bij een TAK 23 pensioensparen is er dan weer geen mogelijkheid om van een fiscaal voordeel te genieten.