Tak 21

Met een beleggingsproduct in het kader van de zogenaamde Tak 21-beleggingsverzekeringen zit u zeker goed. Dergelijke producten laten u immers toe om een kapitaal op te bouwen voor en na uw pensioen en tegelijk een fiscaal voordeel te genieten op uw jaarlijkse stortingen (op voorwaarde dat de betrokken rubriek op uw belastingaangifte hier nog ruimte toe laat). Zo kunt u in principe een belastingvermindering genieten tot 684 euro in 2014, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

Zoekt u een belegging die u het recht geeft op de terugbetaling van uw integrale kapitaal op de vervaldag (na aftrek van de kosten) en waarbij uw kapitaal gegarandeerd is ongeacht de evolutie van de financiƫle markten? En die u een gewaarborgd minimumrendement biedt, aangevuld met een eventuele winstdeelneming en een eventueel fiscaal voordeel?

Dan is dit het product dat u zoekt!