Sparen & Beleggen

Pensioensparen

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden. Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar. Het interessante aan deze formule is dat ze een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %. Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Er zijn meerdere formules mogelijk waarbij wij als makelaar voor u de meest geschikte polis uitzoeken. Voor een maximaal rendement is dus een persoonlijk onderhoud aangewezen.

Lange termijnsparen

Deze polis voorziet in een uitkering op de afgesproken einddatum indien de verzekerde in leven is, of in een uitkering bij het overlijden van de verzekerde.

Dit product behoort tot een van de beste spaarvormen die er zijn door de combinatie van gewaarborgde opbrengst, winstdeelname en fiscale aftrekbaarheid. Net zoals bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt er normaliter onmiddellijk bij overlijden uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat ook de uitkering op een vaste termijn te laten geschieden door middel van een kapitaalverzekering bij leven en overlijden op een afgesproken datum.

Kindersparen

Veel ouders of grootouders kiezen er meer en meer voor om een verzekeringspaarplan af te sluiten voor hun kinderen of kleinkinderen. Als houder van het spaarplan blijft u volledige controle behouden over de fondsen en kunt u kiezen hoeveel en wanneer u stortingen verricht.

Dit kan op regelmatige basis (met een doorlopende opdracht) of via vrije stortingen. U bepaalt zelf de einddatum van het contract (weliswaar tussen de 18de en 25ste verjaardag van het betrokken kind) en u moet daarbij ook rekening houden dat een looptijd van minstens 10 jaar noodzakelijk is.

Er is een gewaarborgd rendement voorzien en meestal wordt ook een bonus of winstdeelname voorzien. Op het einde van de looptijd kan u ervoor kiezen om het geld aan de begunstigde te schenken of het naar de eigen rekening te laten terugvloeien en het te schenken op het moment dat u het meest geschikt acht. Het plan kan dus gebruikt worden voor de financiering van diverse behoeften : studies, huwelijksfeest, startkapitaal bij de bouw of aankoop van een eigen woning en dergelijke meer.

Tak 21

Met een beleggingsproduct in het kader van de zogenaamde Tak 21-beleggingsverzekeringen zit u zeker goed. Dergelijke producten laten u immers toe om een kapitaal op te bouwen voor en na uw pensioen en tegelijk een fiscaal voordeel te genieten op uw jaarlijkse stortingen (op voorwaarde dat de betrokken rubriek op uw belastingaangifte hier nog ruimte toe laat). Zo kunt u in principe een belastingvermindering genieten tot 684 euro in 2014, vermeerderd met de gemeentelijke opcentiemen.

Zoekt u een belegging die u het recht geeft op de terugbetaling van uw integrale kapitaal op de vervaldag (na aftrek van de kosten) en waarbij uw kapitaal gegarandeerd is ongeacht de evolutie van de financiële markten? En die u een gewaarborgd minimumrendement biedt, aangevuld met een eventuele winstdeelneming en een eventueel fiscaal voordeel?

Dan is dit het product dat u zoekt!

Tak 23

Bij een tak 23 verzekeringsproduct is er geen sprake van een gewaarborgd rendement. Dit type beleggingsproduct gaat immers “investeren” in aandelen, obligaties en andere financiële producten. We spreken dan van zogenaamde beleggingsfondsen. Vermits de aandelenmarkt nogal kan variëren wordt vaak ook geen kapitaalsgarantie voorzien. En al zeker geen waarborg door depositobescherming. Het risico ligt dus integraal bij u. Hierdoor zijn de kosten doorgaans wel lager in vergelijking met een tak 23 product. De mogelijke opbrengsten zijn vaak wel hoger, maar volledige zekerheid geniet u met dit type product natuurlijk nooit.

De meeste maatschappijen gaan hun tak 23 fondsen nog eens opsplitsen in zogezegd meer of minder dynamische producten waarbij de meest dynamische ook het meeste risico opleveren, maar ook kans leveren op de grootste winst. Bij slechte prestaties kunt u worst case weliswaar het ingelegde kapitaal gedeeltelijk of volledig verliezen.

Hier is een grondige informatieronde en een degelijke voorafgaande studie van de door het fonds toegepaste beleggingsinstrumenten dan ook heel belangrijk!

Iets waar deskundig advies van een onafhankelijk makelaar onontbeerlijk is.

Ook voor een tak23-product moet u een verzekeringsbelasting betalen, maar deze vorm van beleggen is altijd vrijgesteld van roerende voorheffing.
Behalve bij een TAK 23 pensioensparen is er dan weer geen mogelijkheid om van een fiscaal voordeel te genieten.